Banner blue

DBSF

Jong Digidak kreeg zijn eerste adem dankzij de steun vanuit het Digital Belgium Skills Fund. Sinds 2017 zet dit fonds zich in om projecten te subsidiëren die werken met jongeren en leden van kansengroepen om ze digitale vaardigheden bij te brengen via korte en middellange vormingsalternatieven. Op deze manier vergroten ze hun kansen op sociale inclusie en economische zelfstandigheden.

Bekijk project

DIZO

Vanaf 2010 werd in Turnhout begonnen met een overlegorgaan voor Digitale Zorgleerkrachten (DIZO). Het DIZO overleg is erop gericht om digitale uitdagingen zoals cyberpesten, sexting, mediawijsheid, etc… op een doordachte manier aan te pakken in verschillende scholen uit de Kempen. 

Bekijk project

STEM

Ook Jong Digidak wilt kinderen uitdagen om te proeven van de exacte wetenschappen. In onze STEM academy brengen we deze onderwerpen op een leerrijke en leuke manier bij jongeren. Zo stimuleren we hen om te kiezen voor een technische of wetenschappelijke studierichting of willen we hen meer inzicht geven in de wereld om hen heen.

Bekijk project