Dizo
Dizo

Digitale Zorgleerkrachten

Vanaf 2010 werd in Turnhout begonnen met een overlegorgaan voor Digitale Zorgleerkrachten (DIZO). Bij dit overleg sloten sindsdien ook andere scholen uit de Kempen zich aan. Het DIZO overleg is erop gericht om digitale uitdagingen zoals cyberpesten, sexting, mediawijsheid, etc.. op een doordachte manier aan te pakken.

Elke school duidt ten minste één leerkracht aan die de vinger aan de digitale pols houdt en de collega’s en de leerlingen van de school bijstaat bij de sociaal-digitale ontwikkeling van de jongeren. Deze DIZO-leerkracht kan hierbij terugvallen op de andere leerkrachten uit het netwerk en Jong Digidak om ervaringen en expertise uit te wisselen. Iedere secundaire of basisschool kan aansluiten bij dit netwerk als ze bereid zijn om ten minste één collega als Digitale Zorgleerkracht af te vaardigen naar het overleg en actief rond de digitale uitdagingen te werken in de school.


Op regelmatige basis organiseert het DIZO overleg activiteiten om rond bepaalde thema’s en problematieken te werken en methodes van aanpak te formuleren. Er is een plaats voor overleg over nieuwigheden, het aftoetsen van beleidsideeën en uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden. Scholen in de Kempen worden er geprikkeld om een leerlijn uit te zetten, een hulpkader op te zetten voor jongeren die dader of slachtoffer zijn van cyberpesten, communicatie op te zetten met ouders, conflictjes over scholen heen op te lossen, collega’s in het schoolteam mee te nemen in veilig internetgebruik.

Sinds 2019 helpt Jong Digidak met de organisatie van deze infomomenten waarbij we onze expertise inzetten om hulpvragen vanuit het netwerk te ondersteunen. Om dit flankerend onderwijsbeleid te bestendigen en te versterken hebben Jong Digidak en Stad Turnhout beslist om de DIZO werking open te trekken naar een ruimer kader.

Graag aansluiten?

Neem contact op

Heb je meer uitleg nodig of wil je graag samenwerken? Contacteer ons en onze samenwerking kan beginnen.
Contacteer ons