Children 593313 960 720
Digital Belgium Skill fund

Jong Digidak dankzij de steun van DBSF

Jong Digidak kreeg zijn eerste adem dankzij de steun vanuit het Digital Belgium Skills Fund. Sinds 2017 zet dit fonds zich in om projecten te subsidiëren die werken met jongeren en leden van kansengroepen om ze digitale vaardigheden bij te brengen via korte en middellange vormingsalternatieven. Op deze manier vergroten ze hun kansen op sociale inclusie en economische zelfstandigheden. Dankzij deze middelen kon Digidak, die reeds vele jaren inzet op e‑inclusie bij volwassenen, een volwaardige jongeren’poot’ ontwikkelen namelijk Jong Digidak. Initieel startte Jong Digidak met een gelijkaardige visie zoals Digidak, maar dankzij de innovatie jaren ontwikkelde we een gans nieuw aanbod, aangepast aan specifieke doelgroepen

In 2017zette Jong Digidak dankzij de middelen vanuit het DBSF sterk in op het digitaliseren van kinderen en jongeren in een kempische gemeente, namelijk Dessel. Jong Digidak werkt vanuit de triade van het kind en zocht daarom verschillende plekken op, om activiteiten op maat van kinderen uit het lager onderwijs. Zo ondersteunde ze de plaatselijk basisscholen, startte digitaal jeugdwerk in een sociale woonwijk en zochten andere vrijetijdsaanbieders zoals: buitenschoolse kinderopvang, grabbelpas, speeldag om deze kinderen zowel in hun vrije als schooltijd nieuwe digitale vaardigheden aan te leren. De kinderen werden in hun vrijetijd versterkt in later in de klas ingezet als digitale buddy. Het kind dat eerst het label jij komt uit die wijk’ kreeg, kon nu rekenen op een beter label namelijk amai die kan al programmeren’. Ook de leerkrachten kregen vormingen om de lessen ook in andere klassen te kunnen uitvoeren. Voor de ouders voorzagen we vormingsmomenten waarop ook zij tips en trics kregen hoe ze hun kind thuis konden ondersteunen in onze digitale samenleving. De nadruk in 2017 lag voornamelijk op het computationel thinking, waarbij we merkte dat mediawijsheid toch even belangrijk is als we spreken over het digitaliseren van onze jeugd.

Foto JD op maat van jeugd
JD lego boost

Daarom innoveerde Jong Digidak haar werking in 2018met nieuwe middelen waarbij de triade werking werd uitgebreid naar meet gemeenten over de Kempen, maar eveneens in de vormingen plaats werd gemaakt voor mediawijze thema’s zoals; cyberpesten, haatspraak, veilig online,… Hierdoor maakte we hierdoor kennis met het Digitaal zorgoverleg gedragen vanuit Turnhout.

In het derde projectjaar 2019, schaalden we onze werking verder op door de doelgroep te gaan verbreden. We ontwikkelde reeds kwalitatieve vormingen rond programmeren en mediawijsheid, maar ook kinderen uit het secundair onderwijs komen dagdagelijks in contact op digitale media. Voor schoolverlaters en NEET-jongeren maakte we een pakket op met digitale vaardigheden die ze kunnen inzetten om hun tewerkstellingskansen te vergroten.

Microsoft Teams image 16
Microsoft Teams image 22

2021en het zicht op vaccinatie gaf ons nieuwe kansen. In de afgelopen 4 jaren merkte we goede initiatieven rond e‑inclusie in verschillende scholen ne gemeenten, maar merkte we nefast dat 1 doelgroep vaak over het hoofd gezien werd. Raar, gezien deze toch 5% van onze schoolgaande Vlaamse jeugd (1218 jarige) bedraagt, namelijk jongeren uit het buitengewoon secundair onderwijs. In nauwe samenwerking met de Drie Master te Kasterlee ontwikkelde Jong Digidak een aanbod op maat voor deze leerlingen. In het najaar worden deze verder verspreidt over andere scholen BUSO in de Kempen.

Neem contact op

Heb je meer uitleg nodig of wil je graag samenwerken? Contacteer ons en onze samenwerking kan beginnen.
Contacteer ons